WNCAA
WNCAA  2023-11-21 10:00:00
南加利福尼亚大学女篮
完场
64-54
西顿霍尔女篮
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间10:00:00,WNCAA《南加利福尼亚大学女篮vs西顿霍尔女篮》直播准时在线播放,喜欢看WNCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
WNCAA 完场 加州州立理工女篮 44-85 南加利福尼亚大学女篮 11-29 11:00 WNCAA 完场 宾夕法尼亚州立女篮 70-71 南加利福尼亚大学女篮 11-23 10:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 64-54 西顿霍尔女篮 11-21 10:00 WNCAA 完场 莱莫恩大学女篮 42-93 南加利福尼亚大学女篮 11-14 09:30 WNCAA 完场 佛罗里达海湾女篮 51-67 南加利福尼亚大学女篮 11-11 11:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 83-74 俄亥俄州立大学女篮 11-07 03:00 WNCAA 完场 南达科他州立女篮 60-57 南加利福尼亚大学女篮 03-18 08:00 WNCAA 完场 俄勒冈州立大学 56-48 南加利福尼亚大学女篮 03-02 11:30 WNCAA 完场 华盛顿州立大学女篮 65-68 南加利福尼亚大学女篮 02-26 04:00 WNCAA 完场 华盛顿大学女篮 43-47 南加利福尼亚大学女篮 02-24 12:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 78-81 加州大学伯克利分校女篮 02-20 05:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 47-50 斯坦福大学女篮 02-18 12:00 WNCAA 完场 俄勒冈州立大学 56-60 南加利福尼亚大学女篮 02-13 04:00 WNCAA 完场 俄勒冈女篮 51-56 南加利福尼亚大学女篮 02-11 11:00 WNCAA 完场 亚利桑那女篮 81-75 南加利福尼亚大学女篮 02-06 04:00 WNCAA 完场 亚利桑那州立女篮 49-64 南加利福尼亚大学女篮 02-04 11:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 71-54 科罗拉多州大学女篮 01-30 03:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 73-83 犹他大学女篮 01-28 10:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 63-54 华盛顿大学女篮 01-23 04:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 51-44 华盛顿州立大学女篮 01-21 11:00 WNCAA 完场 斯坦福大学女篮 46-55 南加利福尼亚大学女篮 01-16 06:00 WNCAA 完场 加州大学伯克利分校女篮 43-63 南加利福尼亚大学女篮 01-14 11:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 45-73 俄勒冈女篮 01-02 06:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 69-58 俄勒冈州立大学 12-31 10:00 WNCAA 完场 圣玛丽女篮 45-71 南加利福尼亚大学女篮 12-22 06:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 48-62 德克萨斯州女篮 12-19 04:30 WNCAA 完场 UCLA女篮 59-56 南加利福尼亚大学女篮 12-16 11:00 WNCAA 完场 圣荷西州立女篮 44-71 南加利福尼亚大学女篮 12-07 11:00 WNCAA 完场 加利福尼亚浸会女篮 58-69 南加利福尼亚大学女篮 12-01 11:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 71-75 普林斯顿大学女篮 11-30 08:00 WNCAA 完场 东卡罗来纳女篮 57-68 西顿霍尔女篮 11-23 00:00 WNCAA 完场 南加利福尼亚大学女篮 64-54 西顿霍尔女篮 11-21 10:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 82-63 罗格斯大学女篮 11-16 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 61-71 哥伦比亚女篮 11-11 09:34 WNCAA 完场 伊欧纳女篮 32-75 西顿霍尔女篮 11-08 08:00 WNCAA 完场 锡拉丘兹女篮 72-54 西顿霍尔女篮 03-21 07:00 WNCAA 完场 圣约瑟夫女篮 61-69 西顿霍尔女篮 03-17 08:46 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 74-75 克瑞顿女篮 03-05 10:30 WNCAA 完场 塞维尔大学火枪手女篮 45-73 西顿霍尔女篮 03-04 05:00 WNCAA 完场 维拉诺瓦女篮 83-56 西顿霍尔女篮 02-28 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 64-76 巴特勒大学女篮 02-25 08:00 WNCAA 完场 塞维尔大学火枪手女篮 59-72 西顿霍尔女篮 02-19 02:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 89-94 德保罗女篮 02-16 09:00 WNCAA 完场 德保罗女篮 82-89 西顿霍尔女篮 02-14 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 65-99 维拉诺瓦女篮 02-12 02:00 WNCAA 完场 克瑞顿女篮 77-64 西顿霍尔女篮 02-08 08:00 WNCAA 完场 普罗维登斯女篮 52-77 西顿霍尔女篮 02-05 02:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 68-58 圣约翰大学女篮 02-01 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 66-74 乔治城女篮 01-26 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 61-80 马凯特女篮 01-23 04:00 WNCAA 完场 康涅狄格大学女篮 103-58 西顿霍尔女篮 01-18 08:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 53-75 克瑞顿女篮 01-12 10:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 76-60 普罗维登斯女篮 01-09 02:00 WNCAA 完场 圣约翰大学女篮 51-72 西顿霍尔女篮 01-05 08:00 WNCAA 完场 巴特勒大学女篮 45-79 西顿霍尔女篮 01-01 05:00 WNCAA 完场 乔治城女篮 62-72 西顿霍尔女篮 12-29 05:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 73-98 康涅狄格大学女篮 12-22 01:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 78-72 弗德汉姆大学女篮 12-18 03:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 63-56 中佛罗里达女篮 12-12 04:00 WNCAA 完场 莱德大学女篮 40-78 西顿霍尔女篮 12-10 00:20 WNCAA 完场 马凯特女篮 78-82 西顿霍尔女篮 12-05 02:00 WNCAA 完场 西顿霍尔女篮 74-55 塞维尔大学火枪手女篮 12-03 08:00